2022 – et krevende år

Sterk renteoppgang, inflasjon og krig ble sentrale stikkord i 2022. Dette påvirket også avkastningen i MP Pensjon, men vi landet på beina med kun -2,2% verdijustert avkastning på pensjonsmidlene. Den bokførte avkastningen som er summen av renteinntekter, utbytter og realiserte gevinster og tap ble allikevel positiv og gir grunnlag for god regulering både av pensjoner og fripoliser. De som får utbetalt pensjon fra en fripolise vil få justert utbetalingen fra mai (med tilbakebetaling for januar – til april), mens de som får pensjon fra ordinær tjenestepensjon vil få sin regulering fra 1.6 (utbetaling i juni).

Utover det finansielle ble 2022 et år hvor pensjonskassen forberedte seg på nye reguleringer og krav til oss som pensjonskasse og kapitalforvalter. Et av områdene hvor det har kommet mange nye krav er kravene til hvordan vi håndterer bærekraft i forbindelse med våre investeringer og hvordan vi rapporterer på dette. I den forbindelse har vi styrket oss bemanningsmessig ved ansettelse av en egen bærekraftanalytiker. Les mer i årsrapporten for 2022