Pensjonsoversikt for 2021 er nå tilgjengelig

Pensjonsoversikten for 2021 (kontoutskrift for dere som har fripolise) er nå tilgjengelig i medlemsportalen. De av dere som har digital postkasse hos Digipost eller E-boks vil også få oversikten tilsendt der. De øvrige vil få det i vanlig postkasse i løpet av noen dager. Årets oversikt og tidligere års oversikter vil dere finne ved å […]