Search

2023 – langt bedre enn forventet

Etter et krevende 2022, ble 2023 langt bedre enn forventet med 11,8% avkastning på pensjonsmidlene i pensjonskassen. Det var solid avkastning både for aksjer og rentepapirer, mens verdien på vår direkteeide eiendom Lakkegata 23 måtte reduseres noe pga. renteøkningen. Det gode resultatet gir godt grunnlag for regulering av pensjonene og en styrking av soliditeten etter et svakt 2022.

For de som har utbetalinger fra den kollektive tjenestepensjonen vil pensjonsreguleringen som i tidligere år bli gjort fra 1.6.2024. Reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden som fastsettes av myndighetene i andre halvdel av mai vil danne taket for hvor mye vi kan regulere pensjonene. De som får sin pensjon fra en fripolise vil få reguleringen i april eller mai (med etterbetaling fra 1.1.24).

Se mer informasjon om 2023 og status for pensjonskassen i årsrapporten –
Les det her

Del artikkelen på sosiale medier

Utvalgte artikler

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.