Sammenstillingsoppgave/årsoppgaven 2022

Den 20.01.2023 ble sammenstillingsoppgaven sendt ut. Vi sendte ut på følgende måte: Det vil si at for de som ikke har E-boks får på Digipost og for de som ikke har elektronisk post kommer det som vanlig post. Sammenstillingsoppgaven/Årsoppgaven finner du også i medlemsportalen til MP Pensjon: https://kunde.lumera.com/mp