Search

Vilkår og vedtekter og Åpenhetsloven

Les mer om våre vilkår og vedtekter og Åpenhetsloven.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at vi og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderinger skal gjøres i tråd med OECDs retningslinjer og ansvarlighet skal forankres i virksomhetens styrende dokumenter. Aktsomhetsvurderinger skal hjelpe til med å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller indirekte bidratt til.

Dersom slike negative konsekvenser identifiseres må virksomheten iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense disse.

Aktsomhetsvurderingene med tilhørende tiltak må dokumenteres og utføres regelmessig.

Oppsummeringen av vår aktsomhetsvurdering finnes i vedlagte notat: Aktsomhetsvurderinger

Bildet er en illustrasjon av data og grafer. Apenhetsloven mp pensjon.

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.