Pensjonsoversikt for 2022 er tilgjengelig

Pensjonsoversikten for 2022 (kontoutskrift for dere som har fripolise) er nå tilgjengelig i medlemsportalen. De av dere som har digital postkasse hos Digipost eller E-boks vil også få oversikten tilsendtder. De øvrige vil få det i vanlig postkasse i løpet av noen dager. Årets oversikt og tidligere års oversikter vil dere finne vedå gå inn i […]

2022 – et krevende år

Sterk renteoppgang, inflasjon og krig ble sentrale stikkord i 2022. Dette påvirket også avkastningen i MP Pensjon, men vi landet på beina med kun -2,2% verdijustert avkastning på pensjonsmidlene. Den bokførte avkastningen som er summen av renteinntekter, utbytter og realiserte gevinster og tap ble allikevel positiv og gir grunnlag for god regulering både av pensjoner […]

Sammenstillingsoppgave/årsoppgaven 2022

Den 20.01.2023 ble sammenstillingsoppgaven sendt ut. Vi sendte ut på følgende måte: Det vil si at for de som ikke har E-boks får på Digipost og for de som ikke har elektronisk post kommer det som vanlig post. Sammenstillingsoppgaven/Årsoppgaven finner du også i medlemsportalen til MP Pensjon: https://kunde.lumera.com/mp

Pensjonsregulering fra 1. juni

Styret i MP Pensjon vedtok i går at pensjoner reguleres med 4,77% fra 1. juni 2022. Dette er det samme som endringen i grunnbeløpet (G) i folketrygden. Dette vil fremkomme som økt pensjon på ubetalingen som kommer fredag 24. juni. For de som får pensjon fra en fripolise ble pensjonen regulert fra 1. januar 2022. […]

Pensjonsoversikt for 2021 er nå tilgjengelig

Pensjonsoversikten for 2021 (kontoutskrift for dere som har fripolise) er nå tilgjengelig i medlemsportalen. De av dere som har digital postkasse hos Digipost eller E-boks vil også få oversikten tilsendt der. De øvrige vil få det i vanlig postkasse i løpet av noen dager. Årets oversikt og tidligere års oversikter vil dere finne ved å […]

2021 ble et bra år for MP Pensjon

God avkastning på pensjonsmidlene gir grunnlag for god regulering både av pensjoner og fripoliser. De som får utbetalt pensjon fra en fripolise vil få justert utbetalingen fra mai (med tilbakebetaling for januar – til april), mens de som får pensjon fra ordinær tjenestepensjon vil få sin regulering fra 1.6 (utbetaling i juni). Les mer i […]