Search

2023 – langt bedre enn forventet

Etter et krevende 2022, ble 2023 langt bedre enn forventet med 11,8% avkastning på pensjonsmidlene i pensjonskassen. Det var solid avkastning både for aksjer og rentepapirer, mens verdien på vår direkteeide eiendom Lakkegata 23 måtte reduseres noe pga. renteøkningen. Det gode resultatet gir godt grunnlag for regulering av pensjonene og en styrking av soliditeten etter […]

Har du flyttet?

Vi henter fortløpende adresseinformasjon fra Folkeregisteret. Du trenger derfor ikke å sende oss ny adresse hvis du har flyttet til en annen adresse i Norge. Flytter du ut av Norge trenger vi informasjon om din nye adresse. Informasjon om ny eller endret adresse i utlandet sendes til vår postadresse eller på mail til pensjon@meipen.no

Årsoppgavene
/sammenstillingsoppgaven for 2023 er klare

De er sendt ut på en av følgende måter: Det vil si at for de som ikke har E-boks eller Digipost får det som vanlig post. Sammenstillingsoppgaven/Årsoppgaven finner du også i medlemsportalen til MP Pensjon. Logg deg inn med bank-id fra hjemmesiden.

Utbetaling av pensjon i desember

Bildet viser en illustrasjon av pengevekst og pensjon.

Utbetalingen vil skje fredag den 15 desember. Vi trekker ikke skatt for de som mottar alderspensjon og etterlattepensjon fra MP Pensjon . For de som mottar uførepensjon trekker vi halv skatt i desember. For de av dere som har fast ekstratrekk av skatt vil det bli trukket som vanlig.

Har du byttet bank?

Bildet viser en pensjonar som jobber på den bærbare datamaskinen sin.

Hvis du har byttet bank og du mottar utbetalinger av pensjon fra oss er det viktig at du enten selv endrer bankkontonummer i medlemsportalen ved å logge deg inn med Bank ID eller at du sender oss en mail til pensjon@meipen.no. Du kan også sende oss et vanlig brev. Vi kan ikke motta informasjon om […]

Pensjonsregulering fra 1.6. er nå klar

Bildet viser to pensjonister som sitter og jobber og regner ut pensjonen sin.

Pensjon som utbetales fra den kollektive pensjonsavtalen økes fra 01.06.2023. Normalt har vi i MP Pensjon økt pensjonen tilsvarende økningen i grunnbeløpet (G) i Folketrygden. I år er denne økningen rekordhøy med 6,41%. MP Pensjon kan imidlertid ikke betale ut mer enn overskuddet for 2022. Den faktiske reguleringen vil framkomme på neste utbetaling den 23. […]

Pensjonsoversikt for 2022 er tilgjengelig

Bildet viser en eldre mann som sitter og leser på den bærbare datamaskinen sin.

Pensjonsoversikten for 2022 (kontoutskrift for dere som har fripolise) er nå tilgjengelig i medlemsportalen. De av dere som har digital postkasse hos Digipost eller E-boks vil også få oversikten tilsendtder. De øvrige vil få det i vanlig postkasse i løpet av noen dager. Årets oversikt og tidligere års oversikter vil dere finne vedå gå inn i […]

2022 – et krevende år

Bildet viser en sparegris og to hender som holder den.

Sterk renteoppgang, inflasjon og krig ble sentrale stikkord i 2022. Dette påvirket også avkastningen i MP Pensjon, men vi landet på beina med kun -2,2% verdijustert avkastning på pensjonsmidlene. Den bokførte avkastningen som er summen av renteinntekter, utbytter og realiserte gevinster og tap ble allikevel positiv og gir grunnlag for god regulering både av pensjoner […]

Sammenstillingsoppgave/årsoppgaven 2022

Bildet viser en person som sitter og skriver og en sparegris er også synlig på bildet.

Den 20.01.2023 ble sammenstillingsoppgaven sendt ut. Vi sendte ut på følgende måte: Det vil si at for de som ikke har E-boks får på Digipost og for de som ikke har elektronisk post kommer det som vanlig post. Sammenstillingsoppgaven/Årsoppgaven finner du også i medlemsportalen til MP Pensjon: https://kunde.lumera.com/mp

Pensjonsregulering fra 1. juni

Bildet viser to pensjonister som sitter og sjekker laptopen og papirene. Pensjonsregulering norge.

Styret i MP Pensjon vedtok i går at pensjoner reguleres med 4,77% fra 1. juni 2022. Dette er det samme som endringen i grunnbeløpet (G) i folketrygden. Dette vil fremkomme som økt pensjon på ubetalingen som kommer fredag 24. juni. For de som får pensjon fra en fripolise ble pensjonen regulert fra 1. januar 2022. […]

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.