Har du byttet bank?

Hvis du har byttet bank og du mottar utbetalinger av pensjon fra oss er det viktig at du enten selv endrer bankkontonummer i medlemsportalen ved å logge deg inn med Bank ID eller at du sender oss en mail til pensjon@meipen.no. Du kan også sende oss et vanlig brev. Vi kan ikke motta informasjon om endring av bankkontonummer via telefon