Kapitalforvaltningen i MP Pensjon skal sikre en god og langsiktig avkastning på pensjonsmidlene slik at vi kan oppfylle medlemmenes pensjonsrettigheter, regulere pensjon under utbetaling i takt med pris og lønnsvekst og sikre stabilitet i medlemsforetakenes pensjonskostnader.

Pensjonskassens har etablert en egen investeringsstrategi som gir grunnlaget og setter rammene for forvaltningen. 

Et viktig fundament i strategien er at pensjonskassen skal ha soliditet til å kunne ta ønsket risiko. Det er igjennom riktig fordeling av investeringene mellom aksjer og obligasjoner at pensjonskassen over tid får en avkastning som både gir god løpende regulering av pensjonene og som gir et viktig bidrag til å finansiere pensjonspremiene for medlemsforetakene. 

Pensjonskassen har egne ansatte som forvalter kapitalen. I hovedsak foretas det investeringer i enkeltpapirer og i liten grad fondsinvesteringer. Fondsinvesteringer benyttes i hovedsak for investeringer utenfor Norge.  

Investeringshorisonten er langsiktig, særlig på aksjesiden. En relativt høy andel av pensjonsmidlene er investert i Norge.