Search

Kapitalallokering

Ved å kunne ta risiko skal pensjonskassen over tid få en bedre avkastning enn ved å plassere kapitalen i risikofrie investeringer. Norske statsobligasjoner er et eksempel på en såkalt risikofri investering.

Bildet viser en illustrasjon av store grafer. Kapitalallokering MP Pensjon.

Hvordan kapitalen skal fordeles

Med utgangspunkt i strategien vedtar styret i MP Pensjon rammer for hvordan kapitalen skal fordeles. For tiden er rammene fastsatt slik:

Aksjer                                                      55,0%

Obligasjoner og bankinnskudd          38,0%

Eiendom                                                 5,5%

Øvrig                                                       1,5%

For hver av disse rammene har administrasjonen adgangen til å variere allokeringen noe.

Utover disse overordnede rammene skal vi ikke ha mer enn 2% av kapitalen investert i et enkelt selskap. Styret har anledning til å gi utvidet ramme til enkelte selskaper og har benyttet denne muligheten for noen få selskaper.

Se for øvrig årsrapporten for 2022 hvor det fremgår hvilke selskaper pensjonskassen var investert i ved sist årsskifte. Langsiktigheten i vår investeringsstrategi vil bidra til at det stort sett ikke er vesentlige endringer i løpet av året. 

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.