Telefon: 22 40 48 50

Postadresse:
Postboks 665 Sentrum
0106 Oslo

Adresse:
Lakkegata 23, 0187 Oslo

E-post:

pensjon@meipen.no – for spørsmål som gjelder Pensjon, Fripolise, Medlemskap o.l

forvaltning@meipen.no – for spørsmål angående kapitalforvaltning

firmapost@meipen.no – for alle andre henvendelser