MP Pensjon er pensjonskasse for TINE SA og norske datterselskaper.

Pensjonskassen ble stiftet den 30.11.1944 og er i dag en av de største private pensjonskasser som fremdeles er åpne for nye medlemmer. Pensjonsordningen er en ytelsespensjonsordning.

Pensjonsordningene sikrer alderspensjon, uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer og barn. MP Pensjon forvalter også fripoliser til medlemmer og tidligere ansatte.

Ved å logge inn på Medlemsportal får du oversikt over de pensjonsrettigheter som vi har registrert på deg, og de ansettelsesperioder som ligger til grunn for pensjonsopptjeningen. Her vil også lønnsslipper for utbetalt pensjon, pensjonsoppgaver og kontoutskrifter bli lagret.