Search

Om MP Pensjon

MP Pensjon er pensjonskasse for TINE SA og norske datterselskaper.

Bildet viser et bygg i Oslo. MP pensjon er en av de største private pensjonskasser i norge.

Om MP Pensjon

Pensjonskassen ble stiftet den 30.11.1944. Pensjonsordningen er en ytelsespensjonsordning og er i dag en av de største private pensjonskasser som fremdeles er åpne for nye medlemmer. 

Pensjonsordningene sikrer alderspensjon, uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer og barn. MP Pensjon forvalter også fripoliser til medlemmer og tidligere ansatte.

Ved å logge inn på Medlemsportal får du oversikt over de pensjonsrettigheter som vi har registrert på deg, og de ansettelsesperioder som ligger til grunn for pensjonsopptjeningen. Her vil også lønnsslipper for utbetalt pensjon, pensjonsoppgaver og kontoutskrifter bli lagret.

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.