ANSATTE

Det er ti ansatte i MP Pensjon som drifter de ulike funksjonene i pensjonskassen

Nils Erling Ødegaard

Investeringsdirektør

Robert Meisingset

Porteføljeforvalter

Martin Heier

Porteføljeforvalter

Josefine Børufsen

ESG analytiker

Lars Martin Lunde

Direktør

Marit Skartlien

Fagleder forsikring

Grethe Christine Hagen

Økonomisjef

Irlin Heggheim

Økonomikonsulent

Ola Kirksæther

Fagleder risikostyring og etterlevelse

Andreas Gundersen

Analytiker (student)

Jørn Spakrud

Daglig leder