Search

Vårt styre

Styret i MP Pensjon har åtte medlemmer. Av disse blir fem utnevnt av styret i TINE SA, hvorav to er uavhengige medlemmer. De tre øvrige styremedlemmene blir utnevnt av og blant medlemmene i pensjonsordningen.

Styreåret går fra juni til mai. Det avholdes minst fem styremøter i året.

Ansatte Kristin

Kristin Muri Møller

Styreleder

Kristin er konserndirektør for økonomi og finans i TINE SA.

Ansatte Tor

Tore Arne Johansen

Nestleder

Tor Arne er konserntillitsvalgt i TINE SA.

Camilla_Lannem

Camilla Therese Lannem

Styremedlem

Camilla er sjef for Arbeidsliv i HR avdelingen i TINE SA.

Ansatte Elin

Elin Aarvik

Styremedlem

Elin er tillitsvalgt i TINE SA.

Ansatte Tor

Tor-Henning Haugland

Styremedlem

Tor-Henning er ansatt i TINE SA.

Ansatte Johann

Johann Despriée

Styremedlem

Johann er CRO/CCO i PKH (pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet).

Ansatte Per

Per Erling Mikkelsen

Styremedlem

Per Erling er porteføljeforvalter i Landkreditt Forvaltning.

Ansatte Rolf

Rolf Øyvind Thune

Styremedlem

Rolf Øyvind er styremedlem i TINE SA og bonde i Rakkestad.

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.