STYRET

MP Pensjon er organisert som et pensjonsforetak med eget styre.

Styret i MP Pensjon har åtte medlemmer. Av disse blir fem utnevnt av styret i TINE SA, hvorav to er uavhengige medlemmer og tre blir utnevnt av og blant medlemmene i pensjonsordningen.

Styreåret går fra juni til mai. Det avholdes minst fem styremøter i året.

Kristin Muri Møller

styreleder
Kristin er konserndirektør for økonomi og finans i TINE SA.

Tore Arne Johansen

nestleder
Tor Arne er konserntillitsvalgt i TINE SA

Tina Hermansson Berg

styremedlem
Tina er konserndirektør for HR, kommunikasjon og bærekraft i TINE SA

Elin Aarvik

styremedlem
Elin er tillitsvalgt i TINE SA

Tor-Henning Haugland

styremedlem
Tor-Henning er ansatt i TINE SA

Johann Despriée

styremedlem
Johann er CRO/CCO i PKH (pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet)

Per Erling Mikkelsen

styremedlem
Per Erling er porteføljeforvalter i Landkreditt Forvaltning

Rolf Øyvind Thune

styremedlem
Rolf Øyvind er styremedlem i TINE SA og bonde i Rakkestad