Pensjon er den inntekten som helt eller delvis skal erstatte din lønn eller annen inntekt fra arbeid. 

Pensjonen kan komme fra flere instanser: Folketrygden, Avtalefestet pensjon (AFP), nåværende og tidligere arbeidsgivere, og private pensjonsordninger.

Det de fleste forbinder med pensjon er alderspensjon, men skulle du bli syk og ikke klarer å jobbe kan det være at du kan få innvilget en uførepensjon. Ved død er dine etterlatte sikret en etterlattepensjon.