Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du er ferdig med arbeidslivet. Alderspensjon fra MP Pensjon kommer i tillegg til alderspensjonen fra Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), og andre private avtaler-fripoliser-kapitalbevis.

Årlig pensjonsbeløp kommer til utbetaling ved pensjonsalder 67 år, men kan tas ut som et omregnet beløp allerede fra 62 år. 

Dersom årlig pensjon er mindre enn 30 % av Folketrygdens grunnbeløp (pr 01.05.2023 kr 35 586), omregnes din pensjon automatisk til et høyere beløp med kortere utbetalingstid.

Fra 01.01.2022 har du mulighet til å be om omregning på 50 % av Folketrygdens grunnbeløp (pr 01.05.2023 kr 59 310). Utbetalingstiden blir avkortet.