Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra MP Pensjon kommer i tillegg til alderspensjonen fra Folketrygden og eventuelt AFP.

Årlig pensjonsbeløp kommer til utbetaling ved pensjonsalder 67 år, men kan tas ut som et omregnet lavere beløp allerede fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 30 % av Grunnbeløpet i Folketrygden. Alderspensjonen løper livsvarig. 

Dersom årlig pensjon er mindre enn 30 % av Folketrygdens grunnbeløp (pr 01.05.2022 kr 33 443), omregnes din pensjon automatisk til et høyere beløp med kortere utbetalingstid.

Fra 01.01.2022 har du mulighet til å be om omregning på 50 % av Folketrygdens grunnbeløp (pr 01.05.2022 kr 55 739). Utbetalingstiden blir avkortet.