Hjem
Hvordan søker jeg om Alderspensjon fra MP Pensjon?

Du finner skjema her på vår nettside, nederst til høyre under skjemaer: Søknad alderspensjon​

Når kan jeg søke om alderspensjon?​

Du kan søke om alderspensjon fra 62 år. Pensjonen er satt opp til å starte fra 67 år, men vi kan gjøre en beregning for tidligere uttak. ​

Hva er utbetalingsdato i MP Pensjon? ​

Vi utbetaler den 25. hver måned, bortsett fra desember hvor vi utbetaler den 15. (ved helg eller helligdag utbetaler siste dag før).​

Kan jeg fortsette i jobb samtidig som jeg mottar alderspensjon?​

Ja

Skal alderspensjonen fra MP Pensjon samordnes med andre pensjoner?​

Nei!

Hvor lenge utbetales alderspensjon fra MP Pensjon?​

Alderspensjonen i MP Pensjon er i utgangspunktet livsvarig, men vi kan beregne en kortere utbetalingstid med høyere årlig utbetaling. Dette gjelder der hvor den årlige alderspensjonen utgjør mindre enn 30 % av grunnbeløpet i folketrygden (pr 01.05.2022 kr 33 443).