Search

Etterlattepensjon

Bildet er en abstrakt illustrasjon av pensjon og penger. Etterlattepensjon i norge.

Når et medlem av vår pensjonsordning dør vil medlemmets etterlatte kunne ha rett på en etterlattepensjon.

Ektefelle, registrert partner og samboer etter avdøde medlem kan ha rett til ektefellepensjon, mens avdødes barn under 21 år vil ha rett til barnepensjon.

Samboer er en person av ulikt eller samme kjønn som har vært registrert i Folkeregisteret på samme adresse som avdød i minst 5 år. Dersom man har felles barn, er det kun krav om felles adresse.

Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon. 

Hvis ekteskapet/partnerskap/samboerskapet er blitt inngått etter at medlem har fylt 65 år, innvilges ikke etterlattepensjon.

Unntaksregler

Hvis du som medlem dør innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, har din ektefelle ikke rett til ektefellepensjon. Dette unntaket gjelder kun hvis dødsfallet skyldes sykdom som en av ektefellene kjente til før innmeldingen eller ekteskapsinngåelsen.

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.