Etterlattepensjon​

Ektefelle, registrert partner og samboer etter avdøde medlem kan ha rett til ektefellepensjon. 

Avdødes barn under 21 år har rett til barnepensjon.

Samboer er en person av ulikt eller samme kjønn som har vært registrert i Folkeregisteret på samme adresse som avdød i minst 5 år. Dersom man har felles barn, er det kun krav om felles adresse.

Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon. 

Hvis ekteskapet/partnerskap/samboerskapet er blitt inngått etter at medlem har fylt 65 år, innvilges ikke etterlattepensjon.

Unntaksregler

Hvis du som medlem dør innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, har din ektefelle ikke rett til ektefellepensjon. Dette unntaket gjelder kun hvis dødsfallet skyldes sykdom som en av ektefellene kjente til før innmeldingen eller ekteskapsinngåelsen.