Search

Fripolise​

En fripolise er en opptjent pensjonsrettighet

Bildet viser en person som skriver på det papiret. Fripolise i Norge.

Hva er en fripolise?

  • En fripolise er et bevis for en opptjent pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning. Du får fripolise når du slutter i en bedrift, eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen.
  • Hvis en arbeidstager slutter hos en privat arbeidsgiver med ytelsespensjon får han med seg en fripolise med sine opptjente pensjonsrettigheter. Hvis arbeidsgiveren hadde en innskuddsordning får den ansatte utstedt et pensjonskapitalbevis.
  • Fripolisens beholdning (premiereserven) etter endt arbeidsforhold inneholder arbeidsgiverens innskudd pluss tilført avkastning i løpet av ansettelsesperioden. Inkludert i fripolisen følger det med et forhåndsbetalt beløp som skal dekke alle fremtidige kostnader til administrasjon og uføre- og etterlattepensjon som hørte til arbeidsgiverens pensjonsordning. Fripolisen gir den samme garanterte årlige minimumsrenten som den ansatte hadde i arbeidsgiverens pensjonsordning.Kundens pensjonsmidler er plassert i en kollektivportefølje hos livselskapet.
  • En fripolise består av en risikodel og en sparedel. Risikodelen skal dekke forsikringskostnaden for død og/eller uførhet, samt eventuelle etterlattedekninger. Sparedelen skal dekke de fremtidige forventede pensjonsutbetalingene. Disse ytelsene er som regel livsvarige. Hvis en fripoliseeier dør tidligere enn sin forventede levealder vil den resterende sparedelen ikke tilfalle hans arvinger, men bli værende i livselskapets kollektivportefølje og dekke utbetalingene til de som lever lenger enn forventet.
  • En fripolise er en ferdig betalt kontrakt. 

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.