Norsk Pensjon​

Norsk Pensjon (norskpensjon.no) er et nettsted hvor innbyggere i Norge får en samlet oversikt over opptjente pensjonsrettigheter.

Her kan du få:

Oversikt over dine pensjonsavtaler, aktiv opptjening og tidligere opptjening

Beregning av hva du vil få utbetalt i pensjon

Mulighet til å reservere eller fremskynde pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto

https://minpensjon.no/