Search

Beregning av uførepensjon​

Les mer om regler om beregning av uførepensjon nedenfor.

Beregning av uførepensjon​

Ny uførepensjon i MP Pensjon fra 01.01.2017
  • 3 % av pensjonsgrunnlag (lønn og faste tillegg) inntil 12 * grunnbeløpet (G)
  • + tillegg på 66 % av pensjonsgrunnlag mellom 6 G og 12 G
  • + tillegg på 25 % av G, begrenset til 6 % av pensjonsgrunnlag

 

Barnetillegg pr barn som kan utgjøre inntil 4 % av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 % av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6 G (barnetillegget gjelder til barnet fyller 18 år).

Eventuell uførepensjon fra fripolise eller oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon skal føres til fradrag.

For pensjonsordninger etter Lov om foretakspensjon samordnes uførepensjonen i perioder med
Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden slik at summen av beregnede arbeidsavklaringspenger (AAP) og uførepensjon fra MP Pensjon ikke overstiger 70 % av tidligere lønn ved full uførhet.

Retten til uførepensjon faller bort hvis den ansatte slutter i en av bedriftene som er medlem i MP Pensjon

Fripolise før 31.12.2016

Uførepensjonen er lik som alderspensjonen (unntak: de som fikk fripolise ved overgang til ny uførepensjon).

Barnetillegg utgjør 10 % av uførepensjonen, maks 4 barn. Barnetillegget gjelder til 21 år.

Utbetales i sin helhet uten samordning.

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.