Search

Søknad uførepensjon​

Hvis du er ansatt i et av våre medlemsbedrifter og får vedtak om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV kan du søke om uførepensjon fra MP Pensjon. Hvis du tidligere har vært ansatt i en av våre medlemsbedrifter og har en fripolise med uførepensjon inkludert kan du også søke.

Din uføregrad må være minst 25% for at vi skal innvilge uførepensjon.

Husk å legge ved en kopi av vedtaksbrev fra NAV.

Nytt fra mai 2024: Du kan nå også søke om uførepensjon ved å logge inn i vår medlemsportal. Søkefunksjonen finner du under Uførepensjon i portalen. Ved å bruke denne søknadsfunksjonen gir du oss tilgang til å hente vedtak fra NAV og meldekort.

 

Søknad uførepensjon​

Søkers personopplysninger
Søknadsinformasjon
Opplysninger om barn. Fylles ut om du har barn under 18/21 år
Etter at vi har mottatt søknaden elektronisk vil vi sende deg en epost for å godkjenne søknaden med BANKID. Først når dette er mottatt sammen med vedtak fra NAV kan vi behandle søknaden din.

Send kopi av vedtak fra NAV til pensjon@meipen.no eller til MP Pensjon, Postboks 665 Sentrum, 0106 Oslo

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.