Utbetaling​

Utbetaling i MP Pensjon er den 25. hver måned, med unntak av desember hvor vi utbetaler den 15. Faller datoen på en helligdag eller helg utbetaler vi siste hverdag før datoen.

  1. Utbetaling av pensjon er skattepliktig. Vi innhenter skattekort fra skatteetaten daglig for å ha siste oppdaterte skattekort. Når pensjonsutbetalingen starter er det din oppgave å sørge for at korrekt skattekort ligger hos skatteetaten.
  2. For etterlattepensjon og alderspensjon er det ingen skattetrekk i desember.
  3. For uførepensjon er det ingen skattetrekk i juni og halv skatt i desember.