Vanlige spørsmål​

MP Pensjon har det som heter ytelsespensjon og det spares ikke et beløp pr måned eller år. Arbeidsgiver innbetaler en årlig premie som gir deg opptjente rettigheter på alderspensjon fra 67 år og etterlattedekninger. Så lenge du er medlem har du også en uføredekning i ordningen. Hvis du logger deg inn på nettsiden vår vil du kunne se hvor mye du har i forventet pensjon. 

Pensjonsordningen i MP er en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning og har ikke pensjonskonto. Vi kan dermed ikke ta imot pensjonskontoer fra andre pensjonsordninger. 

Pensjonsordningen i MP er en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning med felles forvaltning. Styret legger føringene for investering i aksjer, rentebærende papirer, eiendom, osv. Spareprofil og individuelle valg er knyttet til innskuddsbaserte ordninger. 

Pensjonsordningen i MP er en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning med felles forvaltning. Du kan se på Årsberetningene våre som ligger på nettsiden. Der vil du finne opplysninger om investeringene til MP Pensjon

Det finnes flere ulike pensjonsordninger fra arbeidsgiver. De to vanligste er ytelsesordning, hvor du får en prosentvis andel av lønn, og innskuddspensjon, hvor arbeidsgiver, på samme måte som folketrygden, sparer en prosentandel av lønnen din til pensjon. 

MP Pensjon har ytelsesordning.

MP Pensjon har det som heter ytelsespensjon og det spares ikke et beløp pr måned eller år. Arbeidsgiver innbetaler en årlig premie som gir deg opptjente rettigheter på alderspensjon fra 67 år og etterlattedekninger. Så lenge du er medlem har du også en uføredekning i ordningen. Hvis du logger deg inn på nettsiden vår vil du kunne se hvor mye du har i forventet pensjon. 

Vi mottar lønnsdata fra medlemsbedriftene og vi endrer kun våre medlemsdata ved henvendelser fra dem. Ta kontakt med din leder eller direkte med lønnsavdelingen for å få avklart avvik. 

Vi vasker mot folkeregisteret ukentlig og benytter kun adressen som ligger der. Har du adresse i utlandet må du sørge for at vi har korrekt adresse.

MP Pensjon kan kun gi informasjon om hvor mye du får i pensjon fra MP Pensjon, vi kan ikke gi rådgivning i forhold til hva som er best for hver enkelt. Her er noen råd fra andre instanser:

NAV: https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/relatert-informasjon/nar-bor-jeg-ta-ut-alderspensjon

E24: https://e24.no/karriere-og-ledelse/i/Xg9p4b/tidlig-pensjonsuttak-loenner-seg

Pengenytt: https://www.pengenytt.no/dette-avgjor-om-det-er-lonnsomt-a-ta-ut-alderspensjon-fra-fylte-62-ar-eller-ikke/

Storebrand Livsforsikring: https://www.storebrand.no/privat/tema/pensjonsoversikt/lyst-til-a-ga-av-med-pensjon-som-62-aring