Search

Vanlige spørsmål​

Bildet er et abstrakt bilde av penger.

Spørsmål og svar

MP Pensjon har det som heter ytelsespensjon og det spares ikke et beløp pr måned eller år. Arbeidsgiver innbetaler en årlig premie som gir deg opptjente rettigheter på alderspensjon fra 67 år og etterlattedekninger. Så lenge du er medlem har du også en uføredekning i ordningen. Hvis du logger deg inn på nettsiden vår vil du kunne se hvor mye du har i forventet pensjon. ​

Pensjonsordningen i MP er en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning og har ikke pensjonskonto. Vi kan dermed ikke ta imot pensjonskontoer fra andre pensjonsordninger. ​

Pensjonsordningen i MP er en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning med felles forvaltning. Styret legger føringene for investering i aksjer, rentebærende papirer, eiendom, osv. Spareprofil og individuelle valg er knyttet til innskuddsbaserte ordninger. ​

Pensjonsordningen i MP er en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning med felles forvaltning. Du kan se på Årsberetningene våre som ligger på nettsiden. Der vil du finne opplysninger om investeringene til MP Pensjon.

Det finnes flere ulike pensjonsordninger fra arbeidsgiver. De to vanligste er ytelsesordning, hvor du får en prosentvis andel av lønn, og innskuddspensjon, hvor arbeidsgiver, på samme måte som folketrygden, sparer en prosentandel av lønnen din til pensjon. ​ MP Pensjon har ytelsesordning.

MP Pensjon har det som heter ytelsespensjon og det spares ikke et beløp pr måned eller år. Arbeidsgiver innbetaler en årlig premie som gir deg opptjente rettigheter på alderspensjon fra 67 år og etterlattedekninger. Så lenge du er medlem har du også en uføredekning i ordningen. Hvis du logger deg inn på nettsiden vår vil du kunne se hvor mye du har i forventet pensjon. ​

Vi mottar lønnsdata fra medlemsbedriftene og vi endrer kun våre medlemsdata ved henvendelser fra dem. Ta kontakt med din leder eller direkte med lønnsavdelingen for å få avklart avvik. ​

Vi vasker mot folkeregisteret ukentlig og benytter kun adressen som ligger der. Har du adresse i utlandet må du sørge for at vi har korrekt adresse.

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.