Pensjonsoversikt for 2021 er nå tilgjengelig

Pensjonsoversikten for 2021 (kontoutskrift for
dere som har fripolise) er nå tilgjengelig i medlemsportalen. De av dere som har
digital postkasse hos Digipost eller E-boks vil også få oversikten tilsendt
der. De øvrige vil få det i vanlig postkasse i løpet av noen dager.

Årets oversikt og tidligere års oversikter vil dere finne ved
å gå inn i medlemsportalen under fanen Dokumenter.