Pensjonsoversikt for 2022 er tilgjengelig

Pensjonsoversikten for 2022 (kontoutskrift for dere som har fripolise) er nå tilgjengelig i medlemsportalen. De av dere som har 
digital postkasse hos Digipost eller E-boks vil også få oversikten tilsendt
der. De øvrige vil få det i vanlig postkasse i løpet av noen dager.

Årets oversikt og tidligere års oversikter vil dere finne ved
å gå inn i medlemsportalen under fanen Dokumenter.