Search
Bildet viser to pensjonister som sitter og jobber og regner ut pensjonen sin.

Pensjonsregulering fra 1.6. er nå klar

Pensjon som utbetales fra den kollektive pensjonsavtalen økes fra 01.06.2023.

Normalt har vi i MP Pensjon økt pensjonen tilsvarende økningen i grunnbeløpet (G) i Folketrygden.

I år er denne økningen rekordhøy med 6,41%.

MP Pensjon kan imidlertid ikke betale ut mer enn overskuddet for 2022.

Den faktiske reguleringen vil framkomme på neste utbetaling den 23. juni. Du kan også se hva den er i et et dokument som er lagt ut under Dokumenter i medlemsportalen.

Vi har anledning til å kompensere for forskjellen mellom årets G økning (6,41%) og vår faktiske økning i 2024 og 2025 hvis resultatene i disse årene tillater det.

Fripolisene ble økt med 3,51% i gjennomsnitt. Økningen på de skjer fra 1.1.23 og ble utbetalt i mai.

Del artikkelen på sosiale medier

Utvalgte artikler

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.