Pensjonsregulering fra 1.6. er nå klar

Pensjon som utbetales fra den kollektive pensjonsavtalen økes fra 01.06.2023.

Normalt har vi i MP Pensjon økt pensjonen tilsvarende økningen i grunnbeløpet (G) i Folketrygden.

I år er denne økningen rekordhøy med 6,41%.

MP Pensjon kan imidlertid ikke betale ut mer enn overskuddet for 2022.

Den faktiske reguleringen vil framkomme på neste utbetaling den 23. juni. Du kan også se hva den er i et et dokument som er lagt ut under Dokumenter i medlemsportalen.

Vi har anledning til å kompensere for forskjellen mellom årets G økning (6,41%) og vår faktiske økning i 2024 og 2025 hvis resultatene i disse årene tillater det.

Fripolisene ble økt med 3,51% i gjennomsnitt. Økningen på de skjer fra 1.1.23 og ble utbetalt i mai.