Pensjonsregulering fra 1. juni

Styret i MP Pensjon vedtok i går at pensjoner reguleres med 4,77% fra 1. juni 2022. Dette er det samme som endringen i grunnbeløpet (G) i folketrygden. Dette vil fremkomme som økt pensjon på ubetalingen som kommer fredag 24. juni.

For de som får pensjon fra en fripolise ble pensjonen regulert fra 1. januar 2022. Dette ble etterbetalt på pensjonsutbetalingen for mai.