Pensjonsregulering fra 1.6. er nå klar

Pensjon som utbetales fra den kollektive pensjonsavtalen økes fra 01.06.2023. Normalt har vi i MP Pensjon økt pensjonen tilsvarende økningen i grunnbeløpet (G) i Folketrygden. I år er denne økningen rekordhøy med 6,41%. MP Pensjon kan imidlertid ikke betale ut mer enn overskuddet for 2022. Den faktiske reguleringen vil framkomme på neste utbetaling den 23. […]